Bezpieczeństwo

Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A. w Bydgoszczy na podstawie art. 248 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, ze względu na stosowane substancje zostały zakwalifikowane do Zakładów Dużego Ryzyka (ZDR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Zarząd i pracownicy Spółki są świadomi obowiązków i odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa oraz zapobiegania awariom przemysłowym.

Informację na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. przedstawiono poniżej.