A A A

Beata Wasilewska

Kierownik Działu Bezpieczeństwa Technicznego

wasilewska@nitrochem.com.pl

 

Teresa Soczka

Technolog Dział Bezpieczeństwa Technicznego

t.soczka@nitrochem.com.pl

 

Karol Borys

Zastępca Kierownika Działu Handlu

borys@nitrochem.com.pl

wstecz