Kontakt


     Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A.

     ul. Wojska Polskiego 65 A

     85 – 825 Bydgoszcz POLAND

 

     NIP 554-03-10-422

     REGON 091129384

     KRS Nr 0000006791

     Kapitał zakładowy 7 949 300,00 PLN

www.nitrochem.com.pl


nitrochem@nitrochem.com.pl

  Sekretariat

 

  Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

 

  Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych, Prokurent

Tel.

+ 48 52 361 78 46

+ 48 52 374 76 60

Fax.

+ 48 52 361 11 24

  Dyrektor ds. Techniczno - Produkcyjnych, Prokurent

Tel.

+ 48 52 345 06 04

+ 48 52 374 75 15

Fax.

+ 48 52 345 06 04

  Dyrektor ds. Handlu i Marketingu

Tel.

+ 48 52 374 86 31

  Zastępca Dyrektora ds. Handlu i Marketingu

Tel.

+ 48 52 374 72 28

  Kancelaria Ogólna

Tel.

+ 48 52 374 83 38

  Kierownik Działu Handlu

Tel.

+ 48 52 374 88 94

  Zastępca Kierownika Działu Handlu

Tel.

+ 48 52 374 82 02

  Kierownik Działu Księgowo - Finansowego,
  Główny Księgowy

Tel.

+ 48 52 374 76 90

  Kierownik Działu Spraw Pracowniczych
  i Zarządzania

Tel.

+ 48 52 374 86 62

  Kierownik ds. Systemów Jakości, Audytu
  i Bezpieczeństwa

Tel.

+ 48 52 374 83 35

  Kierownik Działu Rozwoju i Technologii

Tel.

+ 48 52 374 73 69
  Sprzedaż Eksportowa i Krajowa

Tel.

+ 48 52 374 82 37

  Zaopatrzenie

Tel.

+ 48 52 374 78 35

  Wydział Produkcji Folii

Tel.

+ 48 52 374 70 01

Fax.

+ 48 52 361 11 24

  Wydział Produkcji Organicznej

Tel.

+ 48 52 374 72 74

Fax.

+ 48 52 345 06 04