Firma

ZAKŁADY CHEMICZNE „NITRO-CHEM” S.A.

Ponad 60 lat doświadczenia w produkcji materiałów wybuchowych, wysoki potencjał produkcyjny, zróżnicowane zaplecze techniczne i logistyczne, a także kreatywny zespół specjalistów i sprawdzona załoga – to główne atuty Zakładów Chemicznych „NITRO - CHEM” S.A. w Bydgoszczy.

 

Osiągnięcie takiego stanu stało się możliwe, po wprowadzeniu szeregu zmian własnościowych, organizacyjnych i technicznych w trakcie wielu lat działalności naszej firmy. Zmiany te miały znaczący wpływ na dzisiejszy wizerunek i profil produkcji „NITRO-CHEM”, a doskonalenie relacji firma - produkt - klient stało się jednym z nadrzędnych celów, które zamierzaliśmy osiągnąć.

 

Dziś dbałość o zadowolenie naszych klientów, jak również starania o wysoką jakość, bezpieczeństwo i komfort użytkowania naszych wyrobów mają dla nas znaczenie priorytetowe.

 

W związku z powyższym „NITRO-CHEM” S.A. chętnie uczestniczy w programach badawczo – rozwojowych oraz podejmuje intensywne starania dla wdrażania nowych technologii, jak również inwestuje w modernizację istniejącej infrastruktury.

 

Ponadto organizacja Spółki w oparciu o wdrożony System Zarządzania Jakością według wymagań norm ISO 9001 i AQAP 2110, zindywidualizowane podejście do klienta, jak również współpraca ze światowymi liderami rynku obronnego, to dodatkowe czynniki naszego sukcesu na lokalnym i globalnym rynku.

 

''KONCESJA MSWiA B-060/2003

WSK W-50/2/2009

PN-EN ISO 9001:2008

PN-N 19001:2006

AQAP 2110:2008

NCAGE 0247H