REACH i CLP

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals - Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwoleń i Stosowanie Ograniczeń w Zakresie Chemikaliów)

 

To rozporządzenie Unijne, którego głównym celem jest zagwarantowanie bezpiecznego stosowania chemikaliów.

 

Zgodnie z REACH podmioty wytwarzające lub importujące substancje chemiczne w ilościach powyżej 1 tony zobowiązane są do zbierania informacji w zakresie właściwości, zastosowania i bezpiecznego zarządzania tymi chemikaliami.

 

Nasza Firma z wielką uwagą analizuje rozporządzenie REACH i rozporządzenie CLP.

 

Nasi specjaliści zajmujący się problematyką rejestracji i klasyfikacji substancji, mają na celu efektywne wdrażanie obowiązków wynikających z w/w rozporządzeń. Najważniejszym ich zadaniem jest realizowanie wszystkich nowych wymogów we właściwym terminie.

 

Nasza firma jako największy producent 2,4,6-trinitrotoluenu (TNT) w Europie jest wiodącym rejestrującym dla tej substancji. Z przyjemnością informujemy naszych klientów, że dokonaliśmy pełnej rejestracji TNT w tonażu powyżej 1000 ton rocznie, co uprawnia nas do legalnego nielimitowanego obrotu tą substancją.

 

Firmy, które zainteresowane są przyłączeniem się do wspólnej rejestracji TNT prosimy o wypełnienie poniższego Listu Intencyjnego i przesłanie na e-mail: t.soczka@nitrochem.com.pl

 

 

Tonaż

Wspólne koszty rejestracyjne

Koszty biura REACH Team*)

Cena LoA

 Ton/rok

 EURO

 EURO

 EURO

 Powyżej 1000

 20 000

 10 000

 30 000

 Pomiędzy 100 and 1000

 16 000

 10 000

 26 000

 Pomiędzy 10 and 100

 8 000

 7 000

 15 000

 Poniżej 10

 2 000

 4 000

 6 000

*) Koszty dodatkowe obejmujące prace zespołu ds. REACH, usługi sekretariatu, zarządzanie poufnymi danymi, koszty administracyjno-organizacyjne, badania własne.