A A A

Dinitrotoluen 80

NAZWA CHEMICZNA

2,4 - dinitrotoluen

WZÓR CHEMICZNY

C7H5N2O4

ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

PN – C – 86066:1998

NAZWA HANDLOWA

DNT 80

WŁASCIWOŚCI FIZYKO - CHEMICZNE

Postać

zakrzepła masa krystaliczna o barwie od żółtej do brunatnej.

Temperatura krzepnięcia

56,3 °C

Zawartość substancji nierozpuszczalnych w acetonie

max. 0,01 %

Kwasowość w przeliczeniu na H2SO4

max. 0,005 %

pH

max. 8

Stałość wg metody Abla w temperaturze 75 °C

min. 30 min

Zawartość wilgoci

1,8 % (niższa na życzenie klienta)

Zawartość izomeru 2,4 DNT w mieszaninie 2,4 i 2,6 DNT

79 – 81 %

Zawartość MNT i Nitrobenzenu

max. 0,1 %

Zawartość Nitrofenoli i Nitrokrezoli

max. 0,1 %

Zawartość TNT

max. 0,1 %

PAKOWANIE

cysterny kolejowe i samochodowe lub bębny stalowe.

  • image
Pliki do pobrania
wstecz