A A A

Trotyl kawałkowany

NAZWA CHEMICZNA

2,4,6 - trinitrotoluen

WZÓR CHEMICZNY

C7H5N3O6 (NO2)3C6H2CH3

ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

WT 1/2000 (specyfikacja wewnętrzna Nitro-Chem)

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO - CHEMICZNE

Postać

półkule barwy od jasno- do ciemnożółtej, średnica max. 24 mm

Gęstość

1,55 g/cm3

Temperatura krzepnięcia

min. 80,20 °C

Zawartość substancji nierozpuszczalnych w acetonie

max. 0,05 %

Zawartość wilgoci i substancji lotnych

max. 0,07 %

PAKOWANIE

worek polietylenowy w kartonie tekturowym zgodnie z wymogami przepisów transportowych RID, ADR i IMDG

ZASTOSOWANIE

materiał wybuchowy kruszący używany do produkcji ładunków zalewanych. Zastosowanie trotylu w postaci kawałków powoduje poprawę gęstości ładunku zalewanego oraz eliminuje ryzyko powstawania kawern powodujących pogorszenie jakości całego ładunku.

  • image
Pliki do pobrania
wstecz