A A A

Oktogen (HMX)

NAZWA CHEMICZNA

Cyklotetrametylenotetranitroamina

WZÓR CHEMICZNY

C4H8N8O8

TYP

Gatunek B wg MIL – DTL – 45444C

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO - CHEMICZNE

Postać

krystaliczny proszek barwy białej

Temperatura topnienia

min. 277 °C

Zawartość substancji nierozpuszczalnych

w acetonie

max. 0,05 %

Kwasowość w przeliczeniu na HNO3

max. 0,02 %

αHMX

max. 0,10%

Czystość

min. 98 %

Zawartość substancji nieorganicznych nierozpuszczalnych

max. 0,03 %

Uziarnienie

duży zakres

PAKOWANIE

Na potrzeby transportu materiał zwilżony H2O (nie mniej niż 15%) zgodnie z wymogami przepisów transportowych RID, ADR i IMDG. Worek polietylenowy w kartonie tekturowym.

ZASTOSOWANIE

Oktogen jest jednym z najpotężniejszych produkowanych seryjnie kruszących materiałów wybuchowych. Ma zastosowanie jako militarny materiał wybuchowy, samodzielnie w postaci różnych ładunków, jak i jako składnik mieszanin wybuchowych.

  • image
Pliki do pobrania