A A A

Heksogen (RDX)

NAZWA CHEMICZNA

Cyklotrimetylenotrinitroamina

WZÓR CHEMICZNY

C3H6N6O6 C3H6N3(NO2)3

TYP

typ I wg MIL – DTL – 398D

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO - CHEMICZNE

Postać

krystaliczny proszek barwy białej

Temperatura topnienia

min. 200 °C

Zawartość substancji nierozpuszczalnych w acetonie

max. 0,05 %

Kwasowość w przeliczeniu na HNO3

max. 0,05 %

Części nierozpuszczalne pozostające

na sicie US 60, ilość części

max. 5

Czystość

min. 97 % RDX

Uziarnienie

duży zakres

PAKOWANIE

Na potrzeby transportu materiał zwilżony H2O (nie mniej niż 15%) zgodnie z wymogami przepisów transportowych RID, ADR i IMDG. Worek polietylenowy w kartonie tekturowym.

ZASTOSOWANIE

Heksogen jest jednym z silniejszych materiałów wybuchowych kruszących. Ma szerokie zastosowanie jako militarny materiał wybuchowy, zarówno samodzielnie w postaci różnych ładunków, jak i jako składnik wielu mieszanin. Po dodaniu do niego plastyfikatorów i innych składników powstają plastyczne materiały wybuchowe. Stosowany m.in. w ładunkach kumulacyjnych oraz pancerzach reaktywnych.

  • image
Pliki do pobrania