A A A

Pocisk odłamkowo – burzący kal. 152 mm

OPIS PRODUKTU:

Pocisk o jednolitej skorupie do haubicoarmat wz. 1937/1985 i AHS-77 DANA. Przeznaczony do niszczenia siły żywej, umocnień polowych i celów lekko- i nieopancerzonych.

 

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE:

Masa - 42,09 kg do 44,385 kg

MW /TNT/ o parametrach:

- średnia gęstość - 1,50g /cm3

- średnia masa - 5,859 kg

- średnia objętość komory zajmowanej przez MW – 3906 cm3

- średnia masa pocisku nieuzbrojonego (bez korka) - 43,468 kg

- masa skorupy zmontowanej (bez korka) - 37,609 ± 0,75 kg

Zakres temperatur bojowego zastosowania - - 40 do + 50 °C

Wyrób klasyfikowany do 9-ciu grup wagowych oznaczonych: +- lub N

 

OPAKOWANIE:

Skrzynia drewniana.

Pliki do pobrania
wstecz