A A A

Głowica rakietowa odłamkowo - burząca kal. 122 mm

 

OPIS PRODUKTU:

Głowica pocisku rakietowego M-21-OF do polowej wyrzutni rakietowej systemu BM-21 GRAD. Przeznaczona do niszczenia siły żywej, umocnień polowych i celów lekko- i nieopancerzonych.

 

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE:

Masa całkowita - 66,18 kg

Masa głowicy wypełnionej MW - 18,4 kg

Masa ładunku MW (mieszanina RDX, TNT i proszku aluminiowego) - 6,5 kg

Zakres temperatur bojowego zastosowania - - 40 do + 50 °C

 

OPAKOWANIE:

Skrzynia drewniana.

wstecz