A A A

Uniwersalny granat łzawiący UGŁ – 200/1

OPIS PRODUKTU:

Granat, poprzez działanie lakrymujące, ma zastosowanie do celów specjalnych, tj. wypierania, rozpraszania zbiegowisk, manifestacji i innych wystąpień o charakterze chuligańskim. Działanie granatu polega na wydzielaniu gazu dymno – łzawiącego i oparte jest na wykorzystaniu drażniących właściwości cząsteczek chloroacetofenonu, który jest składnikiem obłoku dymnego, na błony śluzowe człowieka. Granat UGŁ 200/1 może być wyrzucany ręcznie lub wystrzeliwany ze specjalnych wyrzutni (AWGŁ, RWGŁ-1 lub RWGŁ-3).

 

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE:

Masa granatu - ok. 315 g

Masa mieszaniny dymno-łzawiącej - 200 ± 5 g

Lakrymator – Chloroacetofenon (CAS # 532-27-4)

Średnica granatu bez pokrywek - 50,8 ± 1 mm

Długość granatu - 185 ± 5 mm

Czas opóźnienia dymienia - 3-6 s

Czas dymienia - min. 7 s

Korpus granatu - kartonowy

 

PAKOWANIE: 3 sztuki w woreczkach polietylenowych zamykanych przez zgrzewanie. Pakiety granatów wkłada się do skrzyń drewnianych stanowiących opakowanie transportowe.

 

PRZECHOWANIE I TRANSPORT:

Granaty należy przechowywać w suchych, przewiewnych magazynach w temp. Nie wyższej niż +25°C. Niedopuszczalne jest magazynowanie granatów w atmosferze zanieczyszczonej oparami kwasów, alkalii, i rozpuszczalników organicznych. Przewóz zgodnie z warunkami transportu drogowego, kolejowego i morskiego określonymi odpowiednimi przepisami RID, ADR i IMDG dla materiału niebezpiecznego klasy 1, kod klasyfikacyjny 1.4G.

 

OKRES GWARANCJI: Zachowuje własności użytkowe przez 2 lata.

wstecz