A A A

Ćwiczebny granat łzawiący CGŁ – 1

OPIS PRODUKTU:

Granat ma zastosowanie do celów szkoleniowych, np. ćwiczeń z maskami p-gaz. Działanie granatu polega na wydzielaniu gazu dymno – łzawiącego. Granat CGŁ - 1 może być wyrzucany wyłącznie ręcznie.

 

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE:

Masa granatu - 220± 2 g

Lakrymator – Chloroacetofenon (CAS # 532-27-4)

Średnica granatu - 52 ± 1 mm

Długość granatu - 125 ± 2 mm

Czas rozpalania – max. 20 s

Czas dymienia – 1 min.

Korpus granatu - kartonowy

 

PAKOWANIE: 3 sztuki w woreczkach polietylenowych zamykanych przez zgrzewanie. Pakiety granatów wkłada się do skrzyń drewnianych stanowiących opakowanie transportowe.

 

PRZECHOWANIE I TRANSPORT:

Granaty należy przechowywać w suchych, przewiewnych magazynach w temp. Nie wyższej niż +25°C. Niedopuszczalne jest magazynowanie granatów w atmosferze zanieczyszczonej oparami kwasów, alkalii, i rozpuszczalników organicznych. Przewóz zgodnie z warunkami transportu drogowego, kolejowego i morskiego określonymi odpowiednimi przepisami RID, ADR i IMDG dla materiału niebezpiecznego klasy 1, kod klasyfikacyjny 1.2G.

 

OKRES GWARANCJI: Zachowuje własności użytkowe przez 2 lata.

wstecz