A A A
wspieramy:
frk

Z uwagi na profil produkcji Z.Ch. „NITRO-CHEM” S.A. szczególną uwagę poświęcają kwestii ochrony środowiska. Realizowane jest to zarówno poprzez ścisłą kontrolę procesów produkcji, jak i szeroko zakrojone działania proekologiczne. Efektem tych ostatnich jest m.in. działająca od 2001 r. biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalno – przemysłowych „KAPUŚCISKA”, której współinwestorem była nasza firma.

 

W zakresie emisji szkodliwych substancji do atmosfery i wytwarzania ścieków prowadzimy sukcesywne badania kontrolne, które nie wykazują przekroczeń wartości dopuszczalnych. Ponadto posiadamy wszelkie wymagane prawem pozwolenia i decyzje z zakresu ochrony środowiska, w tym Pozwolenie Zintegrowane typu IPPC wg dyrektyw Unii Europejskiej.

 

Ostatnim naszym osiągnięciem z zakresu ochrony środowiska jest modernizacja węzła absorpcji tlenków azotu na jednej z naszych podstawowych instalacji produkcyjnych. Przedsięwzięcie to zrealizowaliśmy przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przy modernizacji węzła współpracowaliśmy też ze specjalistami z Politechniki Gliwickiej. Wykonane testy ruchowe wykazały osiągnięcie parametrów zgodnych z założeniami.

wstecz