A A A
wspieramy:
frk

W firmie działa wyspecjalizowany Dział Kontroli Jakości, który zapewnia obsługę analityczną wykonując analizy jakościowe i ilościowe z zakresu ochrony środowiska, analiz międzyoperacyjnych oraz odbiorów wyrobów końcowych.

 

Dział Kontroli Jakości posiada wysokiej klasy sprzęt analityczny, taki jak m.in.: chromatograf gazowy z autosamplerem firmy Agilent, spektrofotometry VIS firmy Merck, titrator KF, jonometry i pehametr Mettler-Toledo, wagi analityczne z zestawami do wyznaczania gęstości ciał stałych oraz wiele innych.

 

Wyposażenie kontrolno-pomiarowe posiada aktualne świadectwa wzorcowania i podlega stałej kontroli metrologicznej.

wstecz