A A A
wspieramy:
frk

Instalacja do produkcji trotylu i dinitrotoluenu

PODSTAWOWE ZALETY

  • z uwagi na zastosowane metody produkcji na instalacji wytwarza się dwa rodzaje produktów (dinitrotoluen, trinitrotoluen),
  • wieloletnie użytkowanie i przeprowadzone modernizacje sprawiają, że instalacja jest niezawodna,
  • proces otrzymywania TNT jest bezpieczny dzięki pełnemu opomiarowaniu instalacji nitracji,
  • dzięki temu że jest to instalacja ciągła, posiada ona dużą zdolność produkcyjną
  • instalacja posiada dużą elastyczność zdolności produkcyjnej w zakresie 40-100%
  • na instalacji istnieje również możliwość produkcji DNT (tzw. DNT 80),
  • precyzyjne dozowanie surowców pozwala na otrzymywanie TNT o bardzo dobrej jakości przy optymalnym zużyciu surowców
wstecz