A A A
wspieramy:
frk

Instalacja do produkcji heksogenu i oktogenu

Obecna instalacja produkcyjna została wybudowana w 1997r. i na dzień dzisiejszy jest ciągle jedną z najnowocześniejszych w tej części świata. Jej konstrukcja pozwala na bezawaryjną pracę, nie wymaga również używania wysoko toksycznych surowców. Podstawowymi celami jakie postawiono projektantom przy tworzeniu były: osiągnięcie jak najlepszego wykorzystania surowców, oszczędność energii oraz wysoka jakość i powtarzalność produktu.

 

PODSTAWOWE ZALETY

 

ELASTYCZNOŚĆ - produkcja dwóch różnych materiałów wybuchowych na jednej instalacji (oktogen, heksogen)

 

JAKOŚĆ

  • oktogen o czystości co najmniej 98% wg normy MIL-DTL 45444C, klasa B
  • heksogen o czystości co najmniej 97% wg normy MIL-DTL-398D, typ I

 

PROCES PRODUKCJI – dzięki procesowi rekrystalizacji istnieje możliwość otrzymania różnych klas uziarnienia a uzyskany produkt może być w dalszym etapie flegmatyzowany woskami, fluoroelastomerami oraz ww. plastyfikatorami z domieszką grafitu,

 

BEZPIECZEŃSTWO

  • wysoki stopień automatyzacji procesu technologicznego,
  • pełna zgodność z przepisami dot. produkcji materiałów wybuchowych,
  • stała kontrola procesu produkcji gwarantuje pełną ochronę i pozwala spełnić najwyższe standardy bezpieczeństwa.
wstecz