A A A
wspieramy:
frk

1948 – powstanie „Wytwórni Chemicznej nr 9”, uruchomienie pierwszej linii technologicznej do produkcji trotylu (TNT);

 

1949 – 1950 – budowa i uruchomienie instalacji produkcyjnej heksogenu (RDX);

 

1951 - uruchomienie drugiej linii technologicznej do produkcji trotylu;

 

1958 – powstanie Zakładów Chemicznych w Bydgoszczy, dalsza rozbudowa przedsiębiorstwa, dywersyfikacja produkcji;

 

1992 (1 stycznia) – podział Zakładów Chemicznych na dwa podmioty, z których jeden - specjalizujący się w produkcji specjalnej -   przyjmuje nazwę Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM”;

 

1994 (24 października) – przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną, zmiana nazwy na Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A.;

 

2003 – wdrożenie systemów zarządzania jakością wg norm ISO 9001 i AQAP 2110, wdrożenie Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK);

 

2006 – przystąpienie do grupy kapitałowej BUMAR zrzeszającej wiodące firmy reprezentujące polski przemysł obronny;

 

2008 – modernizacja linii technologicznej do produkcji wysokoenergetycznych materiałów wybuchowych (RDX, HMX), dofinansowana środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

 

2010 – rozpoczęcie budowy instalacji do produkcji folii z tworzyw sztucznych w oparciu o dotację z UE;

 

2011 - uruchomienie instalacji do produkcji folii z tworzyw sztucznych;

 

2013 - zmiana nazwy Grupy Bumar na Polski Holding Obronny;

 

2013 - rewitalizacja starego logotypu "NITRO-CHEMU".

wstecz