A A A

Strategia Polskiej Grupy Zbrojeniowej

2015.10.01

Polska Grupa Zbrojeniowa zaprezentowała cele strategiczne na lata 2015 - 2030. Tomasz Ptaszyński, prezes zarządu „Nitro-chem” S.A. zapoznał z nimi załogę i związki zawodowe działające w zakładzie.

Jako główne cele strategiczne przyjęto:

  1.  Maksymalizację przychodów ze sprzedaży produktów i usług tradycyjnych domen produktowych.
  2. Skuteczne pozyskanie i kompleksową realizację programów modernizacji technicznej o wartości powyżej 60 mld zł.
  3. Rozwój kompetencji w segmentach o najszybciej rozwijającym się potencjale rynkowym (m.in. platformy bezzałogowe, C4ISR, systemy rakietowe, cybertechnologie, technologie satelitarne i kosmiczne).
  4. Osiągnięcie do 6 mld zł przychodów ze sprzedaży eksportowej i cywilnej w oparciu o nowoczesne systemy i technologie.
  5. Wzrost wartości firmy poprze poprawę rentowności, optymalizację procesów oraz rozwój kadr i kluczowych kompetencji.

W 2014 r. przychody PGZ wyniosły 4 mld zł, z czego 20 proc. to wartość eksportu oraz sprzedaży cywilnej. W roku 2030 przychody wynieść mają 12 mld zł, z czego połowa pochodzić ma ze sprzedaży na rynki zagraniczne oraz cywilne.

 

Szczegółowe zapisy strategii: http://pgzsa.pl/i/fmfiles/pgz-strategia-2015-2030.pdf

wstecz